Luennolla runoilija

tämän maailman ja minän
välillä minuun kasvaa vaje
etäisyys joka on merkityks
en puutetta aivan kuin olis
i jotain muutakin kuin runo
ilijan tiputtelemat ajatukse
t sanoista

"kun kieli ei vastaa tunnetta"

tämä tässäkin on poseeraus
ta minä-muotoista lyriikkaa
vailla fiktiivistä etäisyyttä la
stullinen lebensweltiäni vain

Kommentit

Suositut tekstit